Groep 7/8 – Week 3/4 – Les 6a

Het carillon in mijn buurt

Algemene informatie

 • Groep: 7 en 8
 • Tijdsduur: 40 minuten
 • Onderwerp(en): De betekenis van de beiaard voor jezelf en voor anderen
 • Leergebieden: Burgerschapsvorming, muziek
 • Vaardigheden: Communiceren, kritisch denken, samenwerken
 • Begrippen: beiaard, carillon
 • Kerndoelen: 2: De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uit­brengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.

Korte uitleg van de les

Drie lessen over de (betekenis van) het carillon in de buurt.

 1. In de eerste les maken de leerlingen vragen voor een korte enquête.
 2. In de tweede les gaan de leerlingen op veldonderzoek.
 3. In de derde les verwerken en presenteren de leerlingen hun bevindingen.

Nodig

 • Heb je geen ervaring met het maken van enquêtes? Hier de handleiding voor het maken en beheren van een enquête in Google Forms.
 • Heb je ervaring Survey Monkey? Dan gebruik je die. Of een andere die je kent.

Leerdoelen

 • De leerlingen kunnen goede vragen bedenken om iets te onderzoeken.

Het carillon in mijn buurt

Introductie

Klassikaal

Bij jullie in de buurt is een carillon. Kennen de leerlingen die? Wat vinden ze ervan? Hebben ze er ooit op gelet? Hoe zou dat voor andere mensen zijn?

Het is eigenlijk best gek: eeuwen lang is het carillon het belangrijkste muziekinstrument van de steden (en de kerken en kloosters) geweest. Iedereen was vertrouwd met het geluid van de klokken. Nu klinken ze vaak nog wel, maar hoor je ze nog? Let je erop? Dat gaan we onderzoeken.

De leerlingen gaan op een later moment de stad in voor de volgende opdracht:

 1. Zelf naar het carillon luisteren en opschrijven wat hen opvalt
 2. In duo’s de mensen observeren als het carillon speelt en noteren wat opvalt
 3. In duo’s enquêtes afnemen bij mensen op straat als het carillon speelt

Indien nodig geeft de leerkracht op het bord een voorbeeld van een niet-goede vraag en een goede vraag. Daar bedenk je voldoende goede antwoordopties bij. De leerlingen bedenken wat mensen zouden kunnen zeggen.

Uitvoering

De leerlingen maken vragen voor de enquête in groepjes van 3 of 4.

Stappenplan voor een korte enquête met meerkeuze-antwoorden

 1. Denk eerst eens na over jezelf. Hoor jij het carillon weleens? Wat vind je er van? Of hoor je hem nooit? Hoe zou dat komen? Vind je hem leuk of gezellig of irritant of iets anders? Praat hierover met elkaar.
 2. Komen er vragen op naar aanleiding van dit gesprek? Bijvoorbeeld: hoort u het carillon op dit moment? Hoort u hem weleens? Wat vindt u ervan?
 3. Hebben de leerlingen voldoende vragen? Dan denken ze na over hoe je daar duidelijke vragen van maakt met duidelijke antwoordmogelijkheden.
 4. Om goede antwoordopties te  maken, denk je na over wat mensen zouden kunnen antwoorden. Je leeft je dus in die mensen in. Wat zijn mogelijke antwoorden op de vraag: wat vindt u van de carillon? Bijvoorbeeld: leuk – irritant – mooi.
 5. Kun je daar nog een goede vervolgvraag bij bedenken?
 6. Ieder groepje maakt 4 vragen.
 7. Als de groepjes klaar zijn, schuiven ze hun vragenformulieren door naar een volgend groepje. De groepjes kijken naar elkaars vragen. Wat vind je er goed aan? Had jij die vraag ook? Heb je nog bepaalde verbeterpunten? Schrijf de verbeterpunten op het formulier als wensen.
 8. Geef het formulier terug aan het oorspronkelijke groepje. Ze verbeteren eventueel de vragen.
 9. Iedereen knipt de vragen met antwoordmogelijkheden los. Dus vraag 1, vraag 2 etc.
 10. Kies samen met de klas de beste 5 - 6 vragen met antwoordmogelijkheden.
 11. Plak de vragen op 1 vel papier. Kopieer dit meerdere keren voor alle leerlingen.
 12. Zet de vragen in het Google formulier dat de leerlingen bij terugkomst invullen.

Nabespreken

Praat kort na over het proces van vragen maken.

Verwoorden

Reflectie

 • Wat hebben we gedaan?
 • Hoe vond je het om deze vragen te maken?
 • Heb je zin om ze te gaan stellen aan mensen buiten? Waarom wel of niet?

Om de antwoorden soepel te verwerken, is het handig als een leerling (of de leerkracht zelf) de vragen invoert in Google Forms of Survey Monkey. Maak zo een digitale enquête. Na het veldonderzoek voeren de leerlingen hier de antwoorden in. Zie de bijlage Handleiding enquete maken.