Groep 7/8 – Week 1/2 – Les 2

Het Nederlands carillon in de V.S.

Algemene informatie

 • Groep: 7 en 8
 • Tijdsduur: 50 minuten
 • Onderwerp(en): beiaard/carillon, The Netherlands Carillon
 • Leergebieden: Erfgoed, geschiedenis, Engels
 • Vaardigheden: kritisch denken
 • Begrippen: beiaard, carillon, Marshallhulp
 • Kerndoelen: 4: De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten; 13: De leerlingen leren informatie te verwerven uit een­voudige gesproken en geschreven Engelse teksten; 52: De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: wereldoorlogen; televisie en computer.

Korte uitleg van de les

De leerlingen bekijken een filmpje uit Amerika en een filmpje uit Nederland over The Netherlands Carillon en beantwoorden vragen.

Nodig

 • De filmpjes op het digibord
 • Extra: het extra filmpje op het digibord over het Marshallplan
 • Extra: het affiche van het Marshallplan op het digibord
 • Extra: het artikel op Wikikids over de Marshallhulp dat de leerlingen zelf kunnen lezen: https://wikikids.nl/Marshallhulp
 • Extra: voor de leerkracht: meer info over Marshallhulp op Wikipedia
 • Extra: achtergrond over Klokken voor Amerika. Andere tijden heeft op 18 oktober 2020 een uitzending gewijd aan de totstandkoming van dit cadeau aan de VS. https://www.youtube.com/watch?v=YTkmZe7iNaA

Leerdoelen

 • De leerlingen weten dat er in Washington een carillon is dat The Netherlands Carillon heet.
 • De leerlingen weten dat dit aan het Amerikaanse volk is geschonken als dank voor de Marshallhulp en de hulp bij de bevrijding van ons land.
 • De leerlingen weten globaal wat de Marshallhulp was.

Aanvullende informatie

Het Nederlands carillon in de V.S.

Introductie

Klassikaal

Schrijf op het bord: ‘The Netherlands Carillon’ en bespreek deze woorden. Zij spreken van carillon, het museum Klok en Peel spreekt van beiaard. Het betekent hetzelfde.

Bekijk samen met de leerlingen het filmpje:

Het filmpje is in het Engels. De opdracht aan de leerlingen is om na afloop te vertellen wat de kern van het verhaal is. Eventueel kan het filmpje 2 x worden bekeken.

Semantiseer van tevoren een aantal sleutelwoorden. Laat ze op het bord staan zodat de leerlingen ze tijdens het kijken van het filmpje kunnen herkennen.

Oefen de woorden na het bekijken van het filmpje door ze te herhalen in de context van de zinnen waarin ze gebruikt zijn.

 • Go silent: to go silent = zullen zwijgen. ‘will soon go silent for a while’
 • DC = kort voor Washington DC
 • The one hundred and twenty seven foot tower – een foot is 0,3048 m. Eén meter is ongeveer 3,28 voet. (je kunt hier zelf eventueel nog een rekensom van maken)
 • Dedicated to = opgedragen aan. ‘it was dedicated to the people of the US’
 • Contributions = bijdragen. ‘our contributions during WWII’
 • To assess = beoordelen. ‘the Park Service assessed just how bad a shape the tower was in’
 • Deterioration = verslechtering
 • To reinforce = versterken. ‘it still needs reinforced’
 • Renovation work = herstelwerkzaamheden. ‘this fall major renovation work will begin’
 • To retune = herstemmen. ‘where they will be retuned’
 • To donate = geven, doneren.
 • To remove = weghalen. ‘removing those bells’
 • By = tegen (tijd). ‘by fall 2020’

Na het filmpje: vertel: De parkmedewerker vertelde dat Nederland het carillon aan de VS heeft gegeven ‘vanwege de bijdrage van Amerika tijdens WOII’. Dat is niet het hele verhaal: het carillon is aan het Amerikaanse volk gegeven (in 1954) als dank voor zijn bijdrage aan de bevrijding én het Marshallplan.

Heb je dit onderwerp nog niet behandeld dan kun je hier kort het Marshallplan behandelen. Zie voor informatie en tips de bijlage Marshallplan.

Uitvoering

Klassikaal

In het filmpje heeft iedereen het over de enorme reis die de klokken gaan maken (thousands of miles!) per vrachtwagen en schip. In het volgende filmpje van Omroep Brabant zie je hoe de klokken bij Eijsbouts zijn aangekomen (dinsdag 3 december 2019) en vertelt de directeur van de klokkengieterij wat ze ermee gaan doen.

Geef de leerlingen de volgende vragen voordat ze het filmpje gaan bekijken. Je kunt alle leerlingen dezelfde vragen geven, of de vragen verdelen over groepjes leerlingen zodat niet alle leerlingen alle vragen hoeven te beantwoorden. Met de vraag of vragen in hun hoofd gaan de leerlingen gericht kijken naar het filmpje.

 1. Waarom hebben de Nederlanders het carillon aan de Amerikanen gegeven? (de hulp bij de bevrijding en daarna de Marshallhulp)
 2. Uit hoeveel klokken bestaat dit carillon? (50)
 3. De grootste klok weegt bijna 6 ton. Hoeveel kilo is dat? (bijna 6000 kg)
 4. Ze gaan de klokken stemmen. Waarom? (ze klinken vals omdat ze door 3 verschillende klokkengieters zijn gemaakt)
 5. Ze gaan de klokken stemmen. Hoe? (materiaal weghalen aan de binnenkant)
 6. De directeur vindt dit een bijzondere klus. Waarom? Geef 2 redenen. (het is een groot carillon en de bijzondere, symbolische betekenis).

Bespreek het filmpje en de antwoorden na.

Laat na deze bespreking de muziek van het opgeknapte carillon horen. Beiaardier Luc Rombouts speelt hier:

Klinkt het carillon nu ook beter dan in het startfilmpje?

Afsluiting

In deze les hebben jullie het gehad over het Nederlandse carillon dat ‘wij’ zo’n 65 jaar geleden aan Amerika hebben gegeven. Vraag eens wat de leerlingen daarvan vinden. Het was een erg duur cadeau. Nederland gaf het als dank voor, onder andere, financiële hulp. Vinden de leerlingen dat logisch?

Denkrichtingen: nee, dat is raar: je krijgt geld en dan ga je een duur cadeau teruggeven. Ja, maar Nederland was er economisch helemaal bovenop. Het land kon dit prima betalen.

En wat vinden de leerlingen van het feit dat het een carillon betrof: is dat een logisch cadeau? (nu niet meer, maar toen wel… hier gaan we de volgende les op in).

Verwoorden

Reflectie

 • Wat hebben we gedaan?
 • Wat is The Netherlands Carillon?
 • Waarom staat het in Washington VS?
 • Waarom was het in het nieuws? (de herstel/herstem-actie)