Groep 7/8 – Week 1/2 – Les 1

Introductie

Algemene informatie

 • Groep: 7 en 8
 • Tijdsduur: 50 minuten
 • Onderwerp(en): beiaard/carillon, The Netherlands Carillon
 • Leergebieden: Aardrijkskunde (kaartvaardigheden), erfgoed, rekenen
 • Vaardigheden: kritisch denken
 • Begrippen: beiaard, carillon
 • Kerndoelen: 4: De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten; 26: De leerlingen leren structuur en samenhang van aan­tallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, pro­centen en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen; 50: De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheer­sen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geo­grafisch wereldbeeld.

Korte uitleg van de les

De leerlingen doen onderzoek naar (de verspreiding van) beiaarden in en buiten ons land en trekken conclusies.

Nodig

Leerdoelen

 • De leerlingen weten dat in hun eigen dorp/stad ten minste één beiaard/carillon is
 • De leerlingen weten waar de ‘eigen’ beiaard is en in wat voor toren die hangt
 • De leerlingen zien dat de beiaard in groten getale in de Lage Landen voorkomt, in mindere mate in de VS en nauwelijks in de rest van de wereld
 • De leerlingen weten dat er in Washington een carillon is dat The Netherlands Carillon heet.

Voorbereiding voor de leerkracht

 • Kijk even hoe de grote carillonkaart werkt met inzoomen/uitzoomen en het aangeven van grenzen van gebieden (bij mouseover).

Introductie

Klassikaal

Luister samen, zonder beelden, naar dit filmpje.

Je kunt erbij vertellen dat het een amateuropname is. Het is voor de rest van de les belangrijk dat je het filmpje er nu nog niet bij toont.

Vraag aan de leerlingen:

 • Wat is dit voor muziek?
 • Wat voor instrumenten hoor je?
 • Kun je horen waar het is opgenomen? Hulpvraag: hoor je nog andere geluiden? > je hoort de wind in de microfoon.

Trek samen de conclusie dat het een beiaard/carillon is, en die beluister je altijd buiten. Vraag:

 • Waar hangen zulke klokken? (een aantal) leerlingen zal kerktorens noemen.
 • Hoe zien die eruit, beschrijf eens, wat is jouw beeld erbij?
 • Hoe ziet ‘onze’ kerktoren (in ons dorp/stad) er uit?

Schrijf een aantal bevindingen/conclusies op het bord. Bv: Beiaard, carillon, klokken, buiten luisteren, kerktoren etc.

Uitvoering

Individueel

De leerlingen werken individueel met laptop/tablet en het werkblad. Eventueel laat je van tevoren op het digibord zien hoe je het beste met de kaart kunt omgaan.

Misschien hebben de leerlingen atlassen nodig bij deze opdracht.

Afsluiting

Bespreek de opdracht en trek enkele conclusies. De beiaard is een typisch erfgoed van de Lage Landen. Hier komt hij vandaan en hier is hij heel lang heel erg belangrijk geweest. Je ziet dat terug in de verspreiding ervan.

Kom ook terug op de conclusies die in het begin van de les op het bord zijn geschreven. De ‘eigen beiaard’ is opgezocht. Hangt die in een kerktoren? Klopt de beschrijving die aan het begin gegeven is, met wat de leerlingen gevonden hebben?

In de VS zijn ook veel beiaarden. Waarom? Die vraag blijft nog even staan.

Bekijk nu samen het filmpje van het begin nog eens, nu met beeld.

Er staat dus een Nederlands carillon op zo’n belangrijke plek in de hoofdstad van de VS: dat is niet niks. Wat doet dat ding daar?? Ook die vraag blijft staan tot de volgende les.

Verwoorden

Reflectie

 • Wat hebben we gedaan?
 • Waar zijn de meeste beiaarden?
 • Wist je dit al, of is het nieuw voor je?
 • Hoe vind je het dat de meeste beiaarden in ons land (de Lage Landen) hangen?
 • Waar (in welk werelddeel) zijn er ook heel veel?
 • Hoeveel zijn er in ons dorp/onze stad?
 • Kende je die al?
 • Wil je hem (ze) leren kennen? Waarom wel/niet?