Groep 5/6 – Week 3 – Les 8C

De beiaard in mijn buurt (C)

Algemene informatie

 • Groep: 5 en 6
 • Tijdsduur: 40 minuten
 • Onderwerp(en): de betekenis van de beiaard voor jezelf en voor anderen
 • Leergebieden: burgerschapsvorming, sociale geografie, muziek
 • Vaardigheden: communiceren, kritisch denken, samenwerken
 • Begrippen: beiaard, carillon
 • Kerndoelen: 8: De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur; 38: De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen.

Korte uitleg van de les

Drie lessen over de (betekenis van) de beiaard in de buurt.

 1. In de eerste les bedenken leerlingen vragen voor de beiaardier.
 2. In de tweede les gaan de leerlingen op excursie naar de beiaard of de beiaardier komt in de klas of de leerlingen bezoeken museum Klok & Peel voor een excursie met een beiaardier.
 3. In de derde les verwerken en presenteren de leerlingen hun bevindingen.

Nodig

 • De vragen en antwoorden van de beiaardier
 • Tekenmaterialen
 • Mogelijk ander materiaal waar de kinderen mee willen werken

Leerdoelen

 • De leerlingen kennen de beiaard in de buurt.
 • De leerlingen zijn zich bewust van de plaats en functie van de beiaard.
 • De leerlingen zijn zich bewust van hun eigen ideeën/gevoelens over de beiaard.

Bronnen foto's Les 8C:

De beiaard in mijn buurt (C)

Introductie

Haal terug hoe de excursie gegaan is en hoe het gesprek met de beiaardier is verlopen.

Bespreek met de leerlingen hoe ze de excursie over de beiaard gaan verwerken. De beiaardier krijgt een bedankje van de leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan een gedicht, een tekening, een collage of een ander goed idee.

Uitvoering

 1. De leerlingen bedenken in groepjes van 3 of 4 wat ze willen gaan maken.
 2. Bespreek samen wat ieder groepje heeft bedacht en laat ideeën uitwisselen.
 3. De groepjes gaan aan het werk en een leerling haalt de materialen op die ze nodig hebben.
 4. De groepjes presenteren hun uitwerkingen aan elkaar.

Nabespreking

Bespreek met de groep: Wat is de betekenis van deze werken voor jezelf en wat voor de beiaardier?

Hoe gaat de klas de resultaten aanbieden aan de beiaardier?

Verwoorden

Reflectie

 • Wat hebben we gedaan?
 • Wat vind je van werkjes van de andere groepen?
 • Welke verschillen vallen op: hoe zou dat komen?
 • Wat kunnen we nu zeggen over de betekenis van de beiaard voor ons en andere mensen?