Groep 5/6 – Week 3 – Les 8a

De beiaard in mijn buurt (A)

Algemene informatie

 • Groep: 5 en 6
 • Tijdsduur: 30 minuten
 • Onderwerp(en): de betekenis van de beiaard voor jezelf en voor anderen
 • Leergebieden: burgerschapsvorming, muziek
 • Vaardigheden: communiceren, kritisch denken, samenwerken
 • Begrippen: beiaard, carillon
 • Kerndoelen: 2: De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uit­brengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.

Korte uitleg van de les

Drie lessen over de (betekenis van) de beiaard in de buurt.

 1. In de eerste les bedenken leerlingen vragen voor de beiaardier.
 2. In de tweede les gaan de leerlingen op excursie naar de beiaard of de beiaardier komt in de klas of de leerlingen bezoeken museum Klok & Peel voor een excursie met een beiaardier.
 3. In de derde les verwerken en presenteren de leerlingen hun bevindingen.

N.B. Is er alleen een automatisch klokkenspel in de buurt? Dan kan dit ook bezocht worden. Zoek hier de beiaard in de buurt van de school op.

Nodig

 • Een afspraak met met de beiaardier of met de beheerder van een automatisch klokkenspel in de buurt voor les

Leerdoelen

 • De leerlingen kunnen relevante vragen formuleren bij het onderwerp.

Bronnen foto's Les 8C:

De beiaard in mijn buurt (A)

Introductie

Bij jullie in de buurt is een beiaard. Kennen de leerlingen die? Wat vinden ze ervan? Of hebben ze er nooit op gelet?

Het is eigenlijk best gek: eeuwen lang is de beiaard het belangrijkste (muziek)instrument van de steden, de kerken en kloosters geweest. Iedereen was vertrouwd met het geluid van de klokken. Nu klinken ze vaak nog wel, maar hoor je ze nog? Let je erop?

Uitvoering

Klassikaal

De leerlingen gaan in de volgende les op excursie naar de beiaard of het klokkenspel. Of de beiaardier komt in de klas.

De leerlingen bedenken alvast vragen voor de beiaardier. Dit doen ze in groepjes van 3 of 4.

Stappenplan

 1. Denk eerst eens na over jezelf: hoor jij de beiaard weleens en wat vind je er dan van? Of hoor je hem nooit – hoe zou dat komen? Vind je hem leuk of gezellig of irritant of iets anders? Praat hierover met elkaar.
 2. Welke vragen wil je stellen aan de beiaardier? Bijvoorbeeld: wie zorgt er voor de muziek van de beiaard? Wie betaalt de beiaardier? Wie kiest de muziek uit?
 3. Ieder groepje maakt 4 vragen. Bespreek aan welk eisen geschikte vragen voldoen.
 4. Verzamel de vragen.
 5. Kies samen welke vragen gesteld worden.
 6. De leerlingen bereiden zich voor op het gesprek met de beiaardier.

Nabespreking

Praat kort na over de vragen. Gaan de vragen de gewenst antwoorden opleveren?

Verwoorden

Reflectie

 • Wat hebben we gedaan?
 • Hoe vond je het om deze vragen te maken?
 • Heb je zin om ze te stellen aan de beiaardier?