Groep 5/6 – Week 3 – Les 7

Het gebruik van klokken, vroeger en nu

Algemene informatie

 • Groep: 5 en 6
 • Tijdsduur: 55 minuten
 • Onderwerp(en): kloosterklokken, kerkklokken, stadsklokken en -beiaards
 • Leergebieden: geschiedenis, cultureel erfgoed
 • Vaardigheden: kritisch denken
 • Begrippen: klooster, kerk, stadsbestuur
 • Kerndoelen: 56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Korte uitleg van de les

De leerlingen leren over de functie van klokken en de beiaard door de eeuwen heen.

Nodig

 • Twee filmpjes over de geschiedenis van de klok:
  • Van paardenbel tot luidklok
  • Ontstaan van de zingende torens en speelklokken
 • Vier filmpjes over de techniek van het luiden:
  • luiden van een klok
  • kleppen van een klok
  • beieren van drie klokken
  • voorslag het ontstaan van de beiaard
 • De afbeeldingen 1 t/m 9 over de betekenis en functie van klokken
 • Het werkblad verzin je eigen bijschriften of het werkblad match de juiste bijschriften. Zie hier het antwoordblad voor de leerkracht.

Leerdoelen

 • De leerlingen kunnen opnoemen waarvoor klokken in vroeger eeuwen werden gebruikt, in het bijzonder het onderscheid: kloosters, kerken, steden.

Het gebruik van klokken, vroeger en nu

Introductie

Vraag aan de leerlingen:

 • Wie lieten eigenlijk klokken gieten? Wie gaf die opdracht, wie betaalde daarvoor?
 • Hoe zat dat vroeger en nu?

Laat de leerlingen denken en schrijf de antwoorden op het bord. Schrijf ook op het bord welke vragen er nog zijn en/of welke vragen hieruit voortkomen.

Uitvoering

Verdeel één, twee of drie van de vragen die jullie net geformuleerd hebben, over de leerlingen.

Bekijk samen alle filmpjes. Geef de leerlingen de opdracht op te letten of het antwoord in een van de filmpjes voorkomt.

Bespreek de filmpjes en de antwoorden op de vragen.

Verwerkingsopdracht

Afbeeldingen 1 t/m 8 zijn een visuele verbeelding van wat er in de filmpjes is verteld. Afbeelding 9 verwijst alvast naar week 4: de betekenis van de beiaard in het heden.

Verschillende mogelijkheden om de opdracht uit te voeren:

 1. Toon de afbeeldingen 1 t/m 9 op het digibord en praat deze samen met de leerlingen aan elkaar
 2. Werk met het werkblad verzin je eigen bijschriften. Laat de afbeeldingen 1 t/m 9 door de leerlingen individueel of in groepjes bestuderen op hun laptops/tablets. Laat hen zelf bijschriften maken met behulp van het werkblad.
 3. Werk met het werkblad match de juiste bijschriften. Laat de leerlingen de afbeeldingen matchen met de bijschriften. Zie hier het antwoordblad.

Verwoorden

Reflectie

 • Wat hebben we gedaan?
 • Noem drie redenen waarom vroeger klokken werden gebruikt.