Groep 5/6 – Week 1 – Les 1

Introductie

Algemene informatie

 • Groep: 5 en 6
 • Tijdsduur: 45 minuten
 • Onderwerp(en): klokken en het gieten van klokken
 • Leergebieden: erfgoed, natuur en techniek
 • Begrippen: klok, beiaard, stemmen
 • Kerndoelen: 1: De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.

Korte uitleg van de les

De leerlingen maken kennis met de klok (bel) en bekijken een film over klokkengieten. Jullie verzamelen vragen over het onderwerp.

Nodig

 • Filmpje van het Klokhuis
 • Een bel (klok) (vaak tweedehands te koop of wellicht al aanwezig bij de muziekinstrumenten)
 • Eventueel: accessoires/kleding om verschillende beroepen/tijden uit te beelden (zie introductie)

Leerdoelen

 • De leerlingen weten dat een beiaard een bijzonder instrument is.
 • De leerlingen weten hoe een klok gegoten wordt en van welk materiaal ze gemaakt worden.
 • De leerlingen weten dat er in Nederland in Asten een klokkengieterij staat.

Introductie

Beeld verschillende functies van een bel uit of laat leerlingen die uitbeelden. Je kunt deze ook nog indelen in:

 • waarschuwen (brand!)
 • de tijd aangeven (de school begint of gaat uit, laatste ronde)
 • feest (bruiloft of ander feest, dansen)
 • plechtigheid (begrafenis)
 • de aandacht trekken (ijscoman, dorpsomroeper, de winkel-deurbel)
 • locatie bepalen (koeienbel)

Die verschillende functies kun je door de leerlingen laten raden of aangeven.

Laat eventueel een tijdvak of beroep zien door middel van een accessoire, kleding of houding.

De leerlingen maken een woordweb over het woord klok of klokken. Brainstorm samen over welke vragen daar bij horen.  Schrijf de vragen op een vragenmuur die tijdens het hele thema blijft hangen.

Uitvoering

Er staat vast een vraag op de vragenmuur over het maken van klokken. Het gieten van klokken door klokkengieters komt als eerste aan bod.

Kijk samen naar de film over klokken gieten van het Klokhuis (15 min.).

Praat met de leerlingen over wat ze gezien en gehoord hebben. Het thema is: Waar worden klokken van gemaakt en waarom is dat zo?

Vragen die je kunt stellen en verkennen met de leerlingen:

 • Waar worden klokken van gemaakt? (was te zien in het filmpje)
 • Wat is brons? (een metaal)
 • Hoe maken ze brons of waar komt het vandaan? (het is een combinatie van twee metalen die gedolven worden)
 • Wie heeft er wel eens brons in het echt gezien? (in bijna elk dorp of stad staan beelden die van brons zijn gemaakt)
 • Waarom zouden ze klokken van brons maken en niet van iets anders? Laat leerlingen hun ideeën spuien > een antwoord zal zijn: omdat dat het mooiste of het beste geluid geeft.

Afsluiting

 • Waar hangen hier klokken en beiaarden/carillons?
 • Hoor je de klokken ook?
 • Wanneer worden die geluid?

Verwoorden

Reflectie

 • Wat weten we over het gieten van klokken?
 • Waar worden klokken van gemaakt?
 • Wat is dat? (brons is een mengsel -legering- van koper en tin)
 • Heb je vragen over wat je nu gezien en gehoord hebt? Tip: geschikt voor de vragenmuur.