Groep 3/4 – Week 4 – Les 13

De klokken klinken

Algemene informatie

 • Groep: 3 en 4
 • Tijdsduur: 40 minuten
 • Onderwerp(en): beiaard, beiaardier, klokken, kerkklok, dierenbel
 • Leergebieden: Nederlandse taal
 • Vaardigheden:communiceren, creatief denken en handelen, samenwerken
 • Begrippen: verhaal, einde
 • Kerndoelen: 1: De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven; 5: De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen; 9: De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.

Korte uitleg van de les

De leerkracht leest het laatste deel van Avonturen van Amy en Adam voor. De leerlingen maken een alternatief einde aan het verhaal.

Nodig

Leerdoelen

 • Kinderen leven zich in in de magie van het verhaal
 • Ze zijn in staat een ander magisch einde te bedenken

Voorbereiding voor de leerkracht

 • Zorg dat je het hele verhaal (alle vier de delen) voldoende in je hoofd hebt

De klokken klinken

Introductie

Begin de les met het voorlezen van het verhaal. Hiermee introduceer je het thema van week 4: de klokken die samen een beiaard of carillon vormen waarmee de beiaardier muziek kan maken.

Ook wordt in dit laatste deel veel uitgelegd of herhaald wat er de vorige lessen is langsgekomen. Hiermee kan worden teruggekeken op de voorgaande weken.

De beiaardier heeft allerlei dingen verteld. Eén ding wisten Amy en Adam al. Namelijk dat de klok vroeger als brandklok gebruikt werd en dat dat kleppen heet. De beiaardier heeft andere dingen verklaard die Amy en Adam hebben meegemaakt: de dierenbellen, de ‘vreemde’ bellendans.

Uitvoering

Deel 4 is het slot van de serie. Ga met de leerlingen het hele verhaal nog eens langs. Wat is er in deel 1, 2, 3 en 4 gebeurd?

Wat betekent het einde? Het gat is weg. Betekent dat, dat het allemaal niet echt gebeurd is? Hebben Amy en Adam samen dezelfde droom gedroomd? Of zit het anders? Laat de leerlingen hierover fantaseren en speculeren. Zou dit verhaal echt gebeurd kunnen zijn?

Zou je het verhaal ook anders kunnen vertellen?

Stel je voor…. Amy en Adam gaan in het bos kijken en het gat is er nog. Wat zou er dan gebeuren?

 • Lees eerst het oorspronkelijke einde voor:
  • ‘De beiaardier gaat achter zijn klavier zitten. Hij slaat met zijn vuisten op de toetsen en de klokken gaan weer zingen. Al gauw vergeten Amy en Adam de brand in de stad met de kleppende klok, de klingelende geiten en de vreemde bellendans. Als ze een week later weer eens in het bos gaan kijken, zijn de omgevallen boom en het gat verdwenen.’
 • Lees daarna het alternatieve, open einde voor:
  • ‘De beiaardier gaat achter zijn klavier zitten. Hij slaat met zijn vuisten op de toetsen en de klokken gaan weer zingen. Al gauw denken Amy en Adam weer aan de avonturen die ze hebben beleefd. De brand in de stad met de klepperende klok, de klingelende geiten en de vreemde bellendans. Een week later gaan ze weer naar de omgevallen boom in het bos. Ze staan bij het gat te kijken en …..’
 • De leerlingen maken dit verhaal af. Ze schrijven of tekenen zelf een nieuw einde, individueel.

Evalueren

 • Leerlingen vertellen aan het eind wat ze bedacht hebben en luisteren naar elkaars verhaal.
 • Welk verhaal/einde vind je fijner? Waarom?
 • Zou je dit zelf hebben willen meemaken? Waarom wel of niet? (of: zou je Amy of Adam willen zijn?)

Verwoorden

Reflectie

 • Wat hebben we gedaan?
 • Hoe was het om te doen?
 • Wat hebben we ervan geleerd?