Groep 3/4 – Week 3 – Les 9

De klok klikt

Algemene informatie

 • Groep: 3 en 4
 • Tijdsduur: 15 minuten
 • Onderwerp(en): dierenbellen, geloof in magische krachten, cultureel erfgoed
 • Leergebieden: Nederlandse taal
 • Vaardigheden: luisteren, gesprek voeren
 • Begrippen: dierenbellen, geesten, magie, beschermen
 • Kerndoelen: 1. De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven. 2. De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren. 56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Korte uitleg van de les

De leerkracht leest deel 3 van het vervolgverhaal Avonturen van Amy en Adam voor. In de volgende les maken de leerlingen zelf ‘dierenbellen’.

Nodig

Leerdoelen

 • De leerlingen weten dat bellen en klokjes gebruikt kunnen worden om dieren om te hangen zodat de eigenaar weet waar ze zijn
 • De leerlingen weten dat vroeger en ook nu nog van bellen en klokjes werd gedacht dat die magische krachten hadden.

Voorbereiding voor de leerkracht

 • Lees het verhaal alvast een keer door
 • Onder het verhaal staat informatie over het oer-gebruik van bellen

De klok klikt

Introductie

Begin de les met het voorlezen van het verhaal. Hiermee wordt het thema van week 3 geïntroduceerd: de klok als plaatsbepaler (de klok ‘(ver)klikt’) voor dieren én als beschermer en boze geestenverjager.

Uitvoering

 • Praat na over het verhaal. In het verhaal zijn er geitjes met een bel om hun nek.
 • Hebben de leerlingen wel eens geiten of koeien met een bel gezien? Laat de foto van de dierenbel zien en het filmpje van koeien met bellen. Je ziet ook een foto met een verzameling heel oude Chinese dierenbellen.
 • Waarom dragen dieren zulke bellen? Zodat de boer/herder kan horen waar zijn dieren zijn. In de bergen lopen ze vrij rond.
 • Laat het filmpje met de dansende vrouwen zien van 1:07 tot 1:52. Wat is dit? Laat de leerlingen hierover nadenken. Onder het verhaal staat uitleg; vertel dit in je eigen woorden aan de leerlingen. Zulke dansen worden nog steeds uitgevoerd en hebben een heel lange voorgeschiedenis.

Bekijk de afbeelding van een oorspronkelijke bewoner van Noord-Amerika die een Powwow dans doet. Let op de bellen rond zijn enkels. Het geloof in de magie van bellen is wijdverbreid. Je ziet het in veel culturen over de hele wereld. Je ziet ook een foto van een dansbel uit Indonesië.

Evalueren

Wat vonden jullie het gemakkelijkste en het moeilijkste bij deze les?

Afsluiting

Hebben jullie zin om zelf instrumenten te maken? Dat gaan we doen in de volgende les.

Reflectie

 • Wat hebben we gedaan?
 • Welke rol spelen belletjes bij oude volken?
 • Wat betekenen belletjes voor ons?