Groep 3/4 – Week 3 – Les 12b

Rekenen met rinkelbellen

Algemene informatie

 • Groep: 4
 • Tijdsduur: 40 minuten
 • Onderwerp(en): even en oneven getallen
 • Leergebieden: rekenen
 • Vaardigheden: getalbegrip ontwikkelen
 • Begrippen: even en oneven
 • Kerndoelen: 23; De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken.

Korte uitleg van de les

D.m.v. een actief spel oefenen van de begrippen even en oneven en het snel leren hoofdrekenen.

Nodig

 • Afbeelding met rinkelbellen
 • Gymzaal of speelzaal
 • Pionnen
 • Filmpje

Leerdoelen

 • De leerlingen kunnen de begrippen even en oneven gebruiken
 • De leerlingen kunnen sneller hoofdrekenen

Voorbereiding voor de leerkracht

 • Reserveer de gymzaal en bereid de zaal voor

Rekenen met rinkelbellen

Introductie

Amy en Adam zagen dansende mensen met rinkelbellen. Laat via de afbeelding de twee rinkelbellen zien.

 • Welke armband heeft een even aantal bellen en welke een oneven aantal?
 • Getallen zijn even als ze deelbaar zijn door 2 en door zichzelf.
 • Even getallen zijn getallen vanaf 0 met steeds 2 erbij.
 • De tafel van 2 tot het oneindige.
 • Getallen die twee tekens bevatten, zoals 22, 26 en 38 zijn allemaal even. Dat kun je zien aan het laatste getal, dat is immers deelbaar door 2. Zo zijn even getallen te herkennen. Eindigt een getal dus op 0, 2, 4, 6 of 8, dan is het even.
 • De oneven getallen zijn de resterende getallen. Simpel gesteld, de getallen die eindigen op 1, 3, 5, 7 en 9 en die niet deelbaar zijn door 2.

Uitvoering

 • Ga naar een gymzaal of veldje.
 • Verdeel de kinderen in 2 groepen. Zet ze 2 aan 2 op de middenlijn.
 • Zet naast de middenlijn pionnen op een lijn aan beide kanten van de middenlijn. Dit is het vak waarin getikt mag worden.
 • De ene kant van de groep zijn de leerlingen die de oneven getallen zijn. De andere kant van de groep zijn de even getallen.
 • Lees een som voor die de leerlingen in hun hoofd uitrekenen. Is het antwoord van de som een even getal, dan zijn de even getal-kinderen de baas en mogen ze de oneven getal-kinderen aftikken in het vak. Achter de pionnenlijn zijn de oneven getal-kinderen veilig.
 • Kinderen die afgetikt zijn, kunnen aan de kant gaan zitten. Een andere mogelijkheid is dat kinderen die afgetikt worden vanaf dat moment bij de tegenpartij horen. Dan kunnen ze toch mee blijven spelen.
 • Zijn alle kinderen veilig achter de pionnenlijn of zijn ze getikt? Ga dan door met de volgende som. De kinderen komen dan weer in de rij staan.
 • Het spel is afgelopen wanneer er géén kinderen meer in het team van even/oneven zitten.

Evalueren

Was het spel duidelijk?

Afsluiting

En nu een snelle oefening in de klas:

Bekijk samen het filmpje.

 • Even de leerlingen gaan staan
 • Oneven ze gaan zitten

Verwoorden

Reflectie

 • Wat hebben we gedaan?
 • Wat heb je geleerd?