Groep 1/2 – Week 2 – Kring 1

Yasmin en Joep en de ijscoman

Opening

Wat hebben we de vorige week geleerd? (met een klok/bel kun je aangeven waar je bent)

Nu gaan we nog meer leren over klokken: Laat 2 of 3 kinderen nu zelf met de bel rinkelen en vraag aan de groep, waar ze aan denken?

Lees verhaal 2 voor: Yasmin en Joep en de ijscoman

Er horen twee afbeeldingen bij die je op het digibord kunt projecteren:

  1. De ijscoman met klanten
  2. Yasmin en Joep met de fietser en het kind dat de straat oploopt

Woordenschatontwikkeling

Vriezer, ijscokar, geld, bakfiets, bocht, smaak.

Na het verhaal kun je de volgende vragen stellen:

  • Waarom wilden Yasmin en Joep graag een ijsje?
  • Wat was er gevaarlijk in het verhaal? (Ga in op veilig oversteken, komt in een activiteit terug)

Extra

Ga met een klein groepje de gevaarlijke situatie naspelen uit het verhaal:

  • De bal, die de straat oprolt
  • De bakfietsmeneer, die zo hard fietst en niets in de gaten heeft